Veel bedrijven hebben atmosferische verbrandingsapparatuur. Wat dat betekent, is dat veel bedrijven het potentieel hebben voor problemen met atmosferische verbranding, inclusief ernstige gezondheids- en veiligheidsproblemen, evenals hogere energierekeningen. Om atmosferische verbranding te definiëren: een atmosferisch verbrandingsapparaat is er één die lucht uit de ruimte rond het apparaat trekt.  De tweeLees meer….